Favons

És una lleguminosa que s’utilitza per alimentació animal.

Aporta proteïna al bestiar.

Es sembra a l’octubre i es sega a l’estiu.