farratge

Civada

La civada que cultivem és civada blanca farratgera, per alimentació animal. Es sembra a la…