Blat Xeixa

La xeixa és un altre blat antic, que com l’espelta, no han perdut les seves propietats nutricionals. És un blat panificable i es consumeix bàsicament en farina per fer pa.

Sembla ser que és el primer blat català, i bona part del seu cultiu es conserva a les illes balears.

La sembra es fa a principis de tardor i la recol·lecció a mitjans d’estiu.