civada

Civada: flocs de civada

La civada que utilitzem per obtenir-ne gra es civada blanca. Algunes vegades és civada nua,…

Civada per farratge

La civada que cultivem és civada blanca farratgera, per alimentació animal. Es sembra a la…