Espelta

L’Espelta és un blat antic. Té la peculiaritat que el gra quan es sega queda protegit per una closca que cal treure per consumir (s’ha de pelar). La resta de blats no la tenen.

L’època de sembra és a principis de tardor ja que el seu cicle de germinació i creixement és mes llarg que els altres blats. Es recull a l’estiu.

La important diferència respecte altres blats, són les seves propietats nutricionals, entre les quals hi ha un major contingut de fibra i proteïna.

Es consumeix bàsicament transformat en farina. Són molt coneguts i apreciats, per exemple, els pans d’espelta.