Civada per farratge

La civada que cultivem és civada blanca farratgera, per alimentació animal.

Es sembra a la tardor, i alguns anys la seguem en verd al mes de maig, i fem tant bales grans com bales petites.

Altres anys, la deixem granar per obtenir llavor. Aleshores cal segar-la a l’estiu.